جانبی خودرو

سانا در نظر دارد، به زودی با فراهم نمودن مجموعه ای از لوازم و تجهیزات کاربردی، تزییناتی داخل خودرو، به مجموعه فروشگاه آنلاین و خدمات خود افزوده کند تا بتواند درخواست های کاربران خود را در سطح گسترده تری پاسخ گو باشد و مشتریانی شاد و همیشگی داشته باشد.